Mylan N.V.

MYL

Nasdaq

42.05 0.05 (0.12%)

updated at 00:00 Feb 17